24
01
2016

Συμφύσεις λεπτού εντέρου

Του Γρ. Τσιώτος

 

Συμφύσεις λεπτού εντέρου

Οι συμφύσεις είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει πάντοτε στην κοιλιά μετά από μία εγχείρηση, ή από μία ενδοκοιλιακή φλεγμονή.
Όσο βαρύτερη είναι η εγχείρηση που προηγήθηκε, τόσο πιο εκτεταμένες θα είναι οι συμφύσεις που θα εμφανιστούν.
Οι συμφύσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του εντέρου, ή μεταξύ εντέρου και κοιλιακού τοιχώματος, προκαλούν μερικές φορές παρεμπόδιση στην φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να φθάσει σε πολύ προχωρημένο σημείο και να προκαλέσει συμφυτικό ειλεό.
Κάτι τέτοιο στατιστικά συμβαίνει σε 3-5% των ασθενών οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση κοιλιάς στο παρελθόν.
Όταν ο συμφυτικός ειλεός δεν βελτιωθεί («λυθεί») από μόνος του σε 3-4 ημέρες, απαιτείται εγχείρηση για την αποκατάστασή του.
Κατά την εγχείρηση αυτή «λύνονται» οι συμφύσεις, το λεπτό έντερο απελευθερώνεται και η κινητικότητά του αποκαθίσταται.