Σπονδυλοθεραπεία

Τι είναι η Σπονδυλοθεραπεία ;

 


Η Σπονδυλοθεραπεία (γνωστή και ως SpineWorks) είναι μια νέα διευρυμένη αντίληψη θεραπείας των μυοσκελετικών παθήσεων.

Καθώς δεν περιορίζεται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα ή δογματισμούς, αφήνει τον θεραπευτή να εκφράσει την Αλήθεια του.

Και αυτό την καθιστά ως μέθοδο, δηλαδή εργαλείο βοήθειας, ιδιαίτερα δυναμική και αποτελεσματική.

Έχει σαν επίκεντρο την σπονδυλική στήλη από το κρανίο μέχρι το ιερό και επεκτείνεται σε ολόκληρο το σώμα. Βασικό της μέλημα είναι να επαναφέρει την κίνηση στο σώμα και εστιάζεται στην χαλάρωση ή την τόνωση όλων των μαλακών ιστών που εμπλέκονται στην κινητικότητα των σπονδυλικών και άλλων αρθρώσεων. Και αυτό το επιτυγχάνει με ήπιους χειρισμούς βασισμένη στην αρχή της μη πίεσης.

 

Το πρώτο μέλημα του Σπονδυλοθεραπευτή είναι να αφαιρέσει τον Πόνο από τον ταλαιπωρημένο ιστό, χωρίς καθόλου να  χρησιμοποιεί βίαιες, απότομες τεχνικές, μηχανήματα, ούτε  εξαναγκάζει τον θεραπευόμενο να ακολουθήσει επίπονες ασκήσεις ή εξειδικευμένη εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή.

 

 • Η ΚΙΝΗΣΗ είναι ΖΩΗ
  Γνωρίζουμε ότι τα πάντα μέσα στο Ανθρώπινο σώμα είναι σε κίνηση.
  Από το μικρότερο κύτταρο έως το μεγαλύτερο μυϊκό σύμπλεγμα, παρατηρείται μια διαρκής ακούραστη κίνηση.
  Τελικά αυτή η κινητικότητα είναι και η έκφραση ζωής του σώματος.
  Γνωρίζουμε επίσης ότι όλα τα κύτταρα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και μάλιστα ανταλλάσουν διαρκώς πληροφορίες ως προς την κατάσταση, την λειτουργία, και τις ανάγκες τους.

  Αν ένα κύτταρο ή σύμπλεγμα κυττάρων δυσκολεύεται να λειτουργήσει όπως του είναι φυσιολογικό, τότε αμέσως μεταδίδει αυτή την πληροφορία και στο υπόλοιπο σύνολο, δηλαδή σε όλο το σώμα.
  Είναι σαν να ζητά βοήθεια.

 • Γιατί τόση σημασία στην σπονδυλική στήλη (ΣΣ);

   

  Η σπονδυλική στήλη είναι ένας βασικός δίαυλος επικοινωνίας των ιστών του σώματος με τον εγκέφαλο.

  Είδαμε στην ενότητα ‘η κίνηση είναι ζωή’, ότι μια περιοχή που ζητά βοήθεια, μέσω της ΣΣ θα στείλει τα μηνύματα ανισορροπίας της, αλλά πάλι μέσω αυτής, θα πάρει τις κατάλληλες οδηγίες για την αποκατάσταση της.

  Φυσικά γνωρίζουμε ότι πολλές από τις πληροφορίες, επεξεργάζονται τοπικά και ορισμένες από αυτές δεν φτάνουν καθόλου στον εγκέφαλο.
  Όμως όσο `αυτόνομες` και αν είναι κάποιες περιοχές, ο εγκέφαλος πάντα δέχεται ερεθίσματα και γνωρίζει την κατάσταση του σώματος κάθε στιγμή.
  Με τον χαρακτηρισμό ‘εγκέφαλο’ συμπεριλαμβάνουμε όλα τα κέντρα επεξεργασίας και λείψεων αποφάσεων που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα.
  Διότι πλέον είναι σαφές ότι ο κρανιακός εγκέφαλος δεν έχει την αποκλειστική λειτουργία της διατήρησης της ομοιόστασης, ούτε είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής όλων των αποφάσεων αν και ο ρόλος του είναι προταγονιστικός.

  Αν η ΣΣ για κάποιο λόγο δεν είναι ευθυγραμμισμένη, τότε ενδέχεται να εμποδίζει την ανταλλαγή πληροφοριών από και προς τον εγκέφαλο. Κάποια ομάδα νεύρων που επικοινωνεί με το συμπαθητικό ή παρασυμπαθητικό σύστημα είναι δυνατόν να είναι στραγγαλισμένη από παρακείμενους σε ένταση ιστούς μέσα από τους οποίους περνά, και έτσι να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων.

 • Σώμα και μνήμη
  Το σώμα μας δεν είναι απλά ένα χημικό-μηχανικό εργοστάσιο όπως μέχρι τώρα το θεωρούσαμε.

  Είναι πολύ περισσότερα !!!

  Πέρα από τις λειτουργίες που δύναται να εκτελέσει όπως είναι η αφομοίωση της τροφής, η κίνηση ή η αυτοίαση είναι επίσης και μια δεξαμενή μνήμης. Αποθηκεύει μέσα του κάθε τι που του έχει συμβεί.

  Η μνήμη δεν είναι μονάχα προνόμιο του εγκεφάλου.

  Συναισθηματικά ή μηχανικά συμβάντα αποθηκεύονται επίσης υπό μορφή μνήμης κάπου στο σώμα. Επιστήμη όπως η οστεοπαθητική, θεωρεί ότι ο υποδοχέας αυτής της σωματικής μνήμης είναι ένας μαλακός συνδετικός ιστός που βρίσκεται παντού, ακόμα και γύρω από τα κύτταρα. Ονομάζεται περιτονία. Άλλες μελέτες φτάνουν στο συμπέρασμα ότι το ίδιο το κύτταρο εγκλωβίζει μέρος αυτής της μνήμης.

  Με λίγα λόγια, όλο το σώμα θυμάται κάθε συναισθηματικό, ευχάριστο ή τραυματικό γεγονός που του έχει συμβεί.

  Στην Σπονδυλοθεραπεία, πιστεύουμε ότι την μνήμη του σώματος την αποθηκεύει στην πραγματικότητα το νερό, το οποίο είναι βασικό συστατικό του σώματος μας.
  Το νερό περιέχει όλη τη δύναμη και την σοφία της ίασης.
  Με την κινητοποίηση των ιστών που βασίζεται στο συνειδητό  Άγγιγμα Αγάπης, ενεργοποιούμε και αφυπνίζουμε αυτή την δύναμη να κινηθεί χωρίς φραγμούς σε κάθε περιοχή του σώματος.

 • Μη βία σημαίνει Σπονδυλοθεραπεία

  Γιατί δεν κάνουμε απότομες κινήσεις στην Σπονδυλοθεραπεία;

  Μία βίαιη ή απότομη κίνηση του θεραπευτή μπορεί να προκαλέσει αντίδραση του οργανισμού που πλέον το σώμα τον θεωρεί ως εισβολέα και ενεργοποιεί έτσι μηχανισμούς άμυνας.
  Το σώμα θυμάται πως να αντιδράσει στην βία, θυμάται επίσης πως να αντιδράσει στην Αγάπη.
  Έτσι ο θεραπευτής διαλέγει την Αγάπη, τον σεβασμό στον άνθρωπο που αγγίζει. Είναι απλό και τόσο ανθρώπινο !!!
  Οι απαλές, μη βιαστικές ή απότομες κινήσεις το προτρέπουν να ξαναβρεί την αρχική του θέση και κίνηση.
  Κανένα σώμα δεν είναι όμοιο με κάποιο άλλο. Όμως η απαλή επαφή έχει σε όλα το ίδιο αντίκτυπο.

  Τα βοηθά να θυμηθούν πως ήταν πριν την ανισορροπία και έτσι αφυπνίζεται ο μηχανισμός αυτοίασης.
  Η Σπονδυλοθεραπεία δεν αγνοεί αυτή του την ιδιότητα. Το άγγιγμα του θεραπευτή είναι απαλό, βελούδινο, και αφήνει τον χρόνο στο σώμα να επανατοποθετήσει τη μνήμη του στη σωστή της θέση, μέσα από την εμπειρία της μέγιστης χαλάρωσης.

 • Σε τι ωφελεί η Σπονδυλοθεραπεία

  Η Σπονδυλοθεραπεία είναι ωφέλιμη σε όλες τις μυοσκελετικές παθήσεις, και όχι μόνο !

  Ενισχύει την δράση του ανοσοποιητικού συστήματος, την ομαλή λειτουργία του κυκλοφορικού, αποσυμφορίζει τους αδένες από πιέσεις γειτονικών ιστών, επαναφέρει τον σωστό τόνο της αναπνοής, επανατοποθετεί τα όργανα στην ανατομική τους θέση.

  Ακινησία = Πόνος, εκεί όπου το σώμα πονά, ο Σπονδυλοθεραπευτής θα προσφέρει ανακούφιση.
  Κίνηση = Ζωή, όπου το σώμα είναι ακίνητο, ο Σπονδυλοθεραπευτής θα το παροτρύνει στη κίνηση.

  Η βοήθεια και η ανακούφιση είναι ΑΜΕΣΗ  σε :

  • Πόνους στην πλάτη και στη μέση
  • Λουμπάγκο
  • Σκολίωση, κύφωση
  • Διαφορά μήκους κάτω άκρων
  • Καρπιαίο σωλήνα (σύνδρομο)
  • Ισχιαλγία, Οσφυαλγία
  • Μετεγχειρητική αποκατάσταση
  • Τενοντίτιδες
  • Προβλήματα αυχένα και ώμων
  • Πονοκεφάλους και ημικρανίες
  • Εξαρθρώσεις, διαστρέμματα
  • Κράμπες και μυϊκοί πόνοι
  • Αναπνευστική ανεπάρκεια
  • Σπαστική κολίτιδα
  • Παλινδρόμηση
  • Κοιλιακά προβλήματα
  • Κινητικά προβλήματα
  • Γυναικολογικά (ινομυώματα, πόνοι περιόδου κ.α.)

   Σπονδυλοθεραπεία

Επιθυμείς να γίνεις Σπονδυλοθεραπευτής ?

Για όσους επιθυμούν να υπηρετήσουν θεραπευτικά το Ανθρώπινο Σώμα, υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθήσουν διετή εξάσκηση οργανωμένη σε 21 Ενότητες ανά έτος.