Η λεκάνη όπως και όλο το ανθρώπινο σώμα είναι μία τέλεια σχηματισμένη σκελετική δομή που εκτός από την προστασία που παρέχει,στηρίζει και όλο το σώμα.pelvis

Πολλοί ανατόμοι υποστηρίζουν ότι είναι το σημαντικότερο τμήμα του σκελετού όσο αφορά την ευθυγράμμιση του σώματος.Όταν θα επηρεαστεί η ευθυγράμμιση της λεκάνης, άμεσα θα επηρεαστεί και η ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, καθώς ο εγκέφαλος καταλαβαίνει ότι υπάρχει ανισορροπία, και μέλημά του είναι να επαναφέρει την αρμονία στη σωστή κατά τα νέα δεδομένα στάση του σώματος.
Άτομα με σκολίωση έχουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό,πρόβλημα με την σωστή ευθυγράμμιση της λεκάνης,καθώς και επακόλουθα προβλήματα με τα γόνατα.

Η ευθυγράμμιση της λεκάνης είναι κάτι σύνθετο, αλλά μπορεί να επιτευχθεί σε αρκετές περιπτώσεις με αποτελεσματικό τρόπο, και κατά συνέπεια θα βοηθήσει και στην βελτίωση ή ακόμη και στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης.
Μία λεκάνη με ανισορροπία μπορεί να προκαλέσει διάφορα θέματα στο σώμα μας, και καλό θα είναι να δίνουμε την προσοχή μας αλλά και την φροντίδα μας στο σώμα μας για να λειτουργεί με αρμονία και με ισορροπία.