25
02
2014

Εσωτέρα Θεραπευτική ή πως η ψυχή γίνεται πραγματικότητα

Του Ιωάννη Ψάρρα

..η καρδιά του Σκορπιού βασίλεψε, ο τύραννος μέσα στον άνθρωπο έχει φύγει, κι όλες οι κόρες του πόντου, Νηρηίδες, Γραίες τρέχουν στα λαμπυρίσματα της αναδυόμενης ? όποιος ποτέ του δεν αγάπησε, θ’ αγαπήσει, στο φως? Γιώργος Σεφέρης, «ΚΙΧΛΗ»

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι ο δόκιμος όρος μιας συγκεκριμένης μεθόδου θεραπευτικής προσέγγισης, που αφορά το ενεργειακό πεδίο που περιβάλλει και διαπερνά το φυσικό ανθρώπινο σώμα.
Αυτό το ενεργειακό πεδίο αποτελείται από επτά μεγάλα εστιακά σημεία, που αποκαλούνται κέντρα και από άλλα μικρότερα, που αποτελούν ένα δίκτυο, μέσα στο οποίο διέρχεται η ενέργεια και διανέμεται μέσω αυτών (των κέντρων) στους αντίστοιχους ενδοκρινείς αδένες, στα συστήματα και στα όργανα του σώματος. Η μεγάλη συμβολή αυτής της επιστήμης, έγκειται στο ότι δίνει τις πληροφορίες, τη γνώση και το πώς είναι χαρτογραφημένο αυτό το ενεργειακό πεδίο, καθώς και τον τρόπο του πως μπορεί κανείς να εργασθεί αποτελεσματικά με αυτό.
Είναι μια άλλη πιο λεπτοφυής «ανατομία», που έρχεται να συμπληρώσει την ήδη υπάρχουσα σοφία της κλασσικής ανατομίας. Το άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο αυτής της επιστήμης είναι ότι εργάζεται ουσιαστικά με αυτό που λέγεται ψυχή. Όχι ως θεωρητικό ή θεολογικό στοιχείο ή μια αφηρημένη ιδέα αλλά μ’ αυτό που είναι: Ένα πραγματικό γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, μια γεννήτρια που με την κατάλληλη εκπαίδευση μαθαίνει κανείς να χειρίζεται την ενέργειά της και με εξειδικευμένους χειρισμούς, να την ακτινοβολήσει στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, βοηθώντας, ανακουφίζοντας, διαλύοντας και συν τω χρόνω, θεραπεύοντας ότι τυχόν εμποδίζει την καλή του υγεία και την απρόσκοπτη δράση του μέσα στον κόσμο.
Ο άνθρωπος που επιθυμεί να ασχοληθεί και να εμβαθύνει σ’ αυτήν την επιστήμη, υποβάλλει ηθελημένα τον εαυτό του σε μακροχρόνια εκπαίδευση, τόσο στο σωματικό όσο και κυρίως στο ψυχολογικό και νοητικό του μηχανισμό, σε μια προσπάθεια όλο και περισσότερης κατανόησης των εμποδίων της φύσης του, που ως επί το πλείστον αναστέλλουν την άμεση και ουσιαστική επαφή του με την ενέργεια της ψυχής και ως εκ τούτου, εμποδίζουν την απρόσκοπτη ροή της.
Ο όρος Εσωτέρα Θεραπευτική, καθώς και οι πληροφορίες περί αυτής και το πώς μπορεί κανείς να ασκηθεί για να αποδώσει στο έργο, περιέχονται στο ομότιτλο βιβλίο της Αλίκης Μπέϊλυ.
Οι τεχνικές και η «ανατομία» του ενεργειακού πεδίου, είναι μια εργασία πολλών ανθρώπων από γενιά σε γενιά, που πειραματίσθηκαν και εξάσκησαν αυτήν την τέχνη, εμβάθυναν και αποκρυπτογράφησαν τα κείμενα και μας παρέδωσαν ένα υλικό, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες για ίαση, του σύγχρονου ανθρώπου.
Το ευτύχημα είναι ότι η Εσωτέρα Θεραπευτική, διδάσκεται οργανωμένα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χωρίς μυστικισμούς και ασάφειες, προτείνοντας και προσθέτοντας κάτι ακόμα στις ήδη υπάρχουσες μεθόδους ανάλυσης του ανθρώπινου πόνου.
Σε όλους τους τομείς της υγείας, η επιστήμη με τις νέες της αναλυτικές μεθόδους ως προς τη φύση του ηλεκτρισμού, του φωτός και της εξέλιξης της κβαντικής θεωρίας, θα συμβάλει τα μέγιστα.
Η πρόσκληση και η πρόκληση είναι παρούσες.
Το ίδιο και οι ψυχές
Έτοιμες όσο ποτέ άλλοτε, για την κατακόρυφη σιωπή και την οριζόντια δράση.