Σεμινάρια ΣΥΑ

Τα εργαστήρια της ΣΥΑ είναι μια σειρά από ενότητες σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες
να γνωρίσουν και να κατανοήσουν:

Το 1ο έτος

  • τη λειτουργία του ανθρώπου
  • τη λειτουργία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται ο άνθρωπος
  • τα πλαίσια διάδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον του,
  • τη σχέση του ατόμου με το σύνολο που το περιβάλλει

Το 2ο έτος

  • Τις λειτουργικές δυσκολίες που δημιουργούν προβλήματα στο άτομο σε σχέση με το σύνολο,
    κατανεμημένες σε ομάδες
  • Τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης των λειτουργικών δυσκολιών

 

Για το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ: Εργαστήρι Σ.Υ.Α. (μορφή pdf)

Εισηγητής: Χριστίνα Κουτουλάκη.

 

Δες επίσης

ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Συναισθηματικής Υποστήριξης Αγάπης

Ανοιχτά προς παρακολούθηση από όποιον ενδιαφέρεται,

τρίωρα σεμινάρια που παρουσιάζουν τι συμβαίνει,

τι μπορούμε να κάνουμε,

πώς να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις και γεγονότα

που αποτελούν την καθημερινότητα όλων μας …