Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάζονται videos του Συλλόγου που έχουν να κάνουν με τη Σπονδυλοθεραπεία.


Εργασία στο Διάφραγμα

Εργασία στην Ωμική Ζώνη