Ενότητες Σπονδυλοθεραπείας 1ου Έτους
Οι ενότητες είναι ενδεικτικές.
Διάρκεια: Από Σεπτέμβριο έως Μάιο, μία εβδομάδα τον μήνα περίπου.

Ενότητες Σπονδυλοθεραπείας 1ου Έτους

Ανατομία


Εισαγωγή
Πριν την ανατομία ξεκινάμε με μια εισαγωγή στην Σπονδυλοθεραπεία, τι είναι, πως ξεκίνησε και πως εξελίσσεται.
Ο ρόλος του Σπονδυλοθεραπευτή, τα όρια, ο τρόπος που λαμβάνει χώρα μια θεραπεία κ.τ.λ.

Τι είναι ο Πόνος, πως τον αντιλαμβανόμαστε και πως μας επηρεάζει.
Πρώτες σκέψεις πάνω στο ερώτημα `Γιατί Πονάμε;`.

Συμπεριφορά θεραπευτή προς θεραπευόμενου.
Λήψη ιστορικού και καταγραφή του χάρτη του πόνου.

Ανατομία
Η παρακολούθηση της ανατομίας είναι υποχρεωτική ακόμα και αν έχετε γνώσεις ανατομίας.

Πως αντιλαμβανόμαστε την ανατομία μέσα από το πρίσμα της Σπονδυλοθεραπείας.
Μελέτη 40 περίπου μυών και των βασικών οστών & αρθρώσεων:
Ονομασία, λειτουργία, παθολογία των μυών & οστών του

 • Προσώπου
 • Αυχένα
 • Ωμικής Ζώνης
 • Κορμού (πρόσθια – οπίσθια)
 • Λεκάνης
 • Άνω & Κάτω άκρα
 • Σπονδυλική στήλη, οστά 

Σπονδυλική Στήλη

Ανατομία της Σπονδυλικής Στήλης (Σ.Σ.), έμφαση στην σπουδαιότητα της σε σωματικό & ενεργειακό επίπεδο.
Τι είναι η κήλη, η ισχιαλγία, η οσφυαλγία, η κύφωση, η λόρδωση και η σκολίωση κ.α.
Ανισσοροπίες Σ.Σ. και πως επηρεάζουν την καθημερινότητα μας.

Πρακτική
Μαθαίνουμε να αποκτάμε επαφή με το Σώμα σε σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο.
Παρατήρηση των κινήσεων του θεραπευόμενου, καθώς περπατά, κάθεται, μιλά, με πιο τρόπο ξαπλώνει στο κρεβάτι.
Ευθυγράμμιση του σώματος .
Ποιότητα παλαμοπίεσης και δακτυλοπίεσης.
Άντληση πληροφοριών μέσα από το πρώτο άγγιγμα.
Αναγνώριση της θέσης των σπονδύλων.

Βασικές τεχνικές

 • Καταγραφή των μετατοπίσεων των σπονδύλων ως προς την νοητή ευθεία.
 • Καταγραφή και θεραπεία των Σημείων Πόνου.
 • Εργασία στις ακανθώδεις και στις εγκάρσιες αποφύσεις των σπονδύλων.
 • Απελευθέρωση των Α7-Θ1, θωρακικής μοίρας, Ο5-Ι1, ιερό.
 • Εργασία στους ραχιαίους μύες.
 • Διάφορες θεραπευτικές τεχνικές και διατάσεις.
 • Θεραπεία των πιο συχνών παθήσεων (ισχιαλγία, οσφυαλγία, λουμπάγκο, σκολίωση)

Συμβουλευτική

Σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου.
Το Άγγιγμα Αγάπης.
Η έννοια του Πόνου.

Αυχένας

Ανατομία του αυχένα, έμφαση στην σπουδαιότητα του σε σωματικό & ενεργειακό επίπεδο.
Αναγνώριση της θέσης των αυχενικών σπονδύλων.

Πρακτική
Αναγνώριση παθητικά και ενεργητικά των υποκινητικών περιοχών.
Εργασία πρόσθια και οπίσθια του αυχένα.
Απελευθέρωση ατλαντοινιακής, Α4-Α5 και Α6-Α7
Απελευθέρωση Σημείων Πόνου, κινητοποίηση και διατάσεις.

Πρόσωπο & Κροταφογναθική

Ανατομία της κεφαλής και του προσώπου.
Έμφαση στην Κροταφογναθική Διάρθρωση και στην σημασία της για την ισορροπία ολόκληρου του σώματος.

Πρακτική
Αναγνώριση παθητικά και ενεργητικά των υποκινητικών περιοχών.
Αναγνώριση των Σημείων Πόνου του προσώπου και απελευθέρωση.
Εργασία στους μασητήρες, διγάστωρ, κροταφικός, ζυγωματικό και ΚΦΓΔ.
Απελευθέρωση της ΚΦΓΔ και των οφθαλμών.

Ωμική ζώνη

Ανατομία της ωμικής ζώνης, έμφαση στην σπουδαιότητα του ώμου σε σωματικό & ενεργειακό επίπεδο.
Αναγνώριση της θέσης των οστών και των μυών του ώμου.
Κινησιολογία ωμικής ζώνης

Πρακτική
Αναγνώριση παθητικά και ενεργητικά των υποκινητικών περιοχών του ώμου.
Εργασία στους μύες της ωμοπλάτης.
Εργασία στο στροφικό πέταλο.
Απελευθέρωση Σημείων Πόνου, κινητοποίηση και διατάσεις.

Διάφραγμα

Αναπνοή, κύκλος, μύες της αναπνευστικής αλυσίδας.
Ανατομία του  διαφράγματος και η σημασία του σε σωματικό & ενεργειακό επίπεδο.
Στέρνο, παρασυμπαθητικό σύστημα.

Πρακτική
Αναγνώριση ανισόρροπης αναπνοής.
Εργασία και απελευθέρωση του διαφράγματος, του θωρακικού κλωβού και του στέρνου.
Ενεργητικές Θεραπευτικές Ασκήσεις (Ε.Θ.Α.) για την αφύπνιση της αναπνοής.

Λεκάνη

Ανατομία Λεκάνης και η σχέση της με το υπόλοιπο Σώμα σε κινησιολογικό και ενεργειακό επίπεδο.
Αρχές βάδισης, παθολογία.
Σημασία της λεκάνης στις παθήσεις της μέσης.

Πρακτική
Απελευθέρωση των μυών της λεκάνης (Ψόες, γλουτοί, απιοειδής).
Κινητοποίηση λεκάνης και  ισχίων.

Λεμφική παροχέτευση

Λεμφικό σύστημα και η σημασία του στη ανοσοποιητική ισορροπία.

Πρακτική
Λεμφική παροχέτευση όπως γίνεται στη Σπονδυλοθεραπεία.
Περιτονιακή απελευθέρωση 1ου βαθμού.

Συμβουλευτική

Συζήτηση σε ομάδα των εμπειριών από την επαφή με το Σώμα.
Πρακτικές αντιμετώπισης κοινών δυσκολιών. 

Άνω & Κάτω Άκρα

Ανατομία άνω και κάτω άκρων.
Παθολογία άκρων και η σχέση τους με το υπόλοιπο Σώμα.
Εισαγωγή στα Τρίγωνα .

Πρακτική
Εργασία στους μύες των άκρων, απελευθέρωση Σημείων Πόνου, κινητοποίηση και διατάσεις.

Κινησιολογία

Υποχρεωτικό σεμινάριο για όλους τους σπουδαστές της Σπονδυλοθεραπείας 1ου και 2ου έτους.

Ανακάλυψη της κίνησης όπως ποτέ δεν την είχαμε αναγνωρίσει.
Παρατήρηση χωρίς διάγνωση ή ‘Δείξε μου πως κινείσαι να σου πω που Πονάς’.

Εισηγητής Κοκκινάκης Δημήτρης.

Το σεμινάριο είναι επίσης ανοικτό σε θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να γνωρίσουν το Σώμα μέσα από την έμπρακτη κίνηση υπό το πρίσμα της Σπονδυλοθεραπείας.


Γενική Επανάληψη & Εξετάσεις

Εξετάσεις, Γενική Επανάληψη και εμπλουτισμός γνώσεων με περισσότερες τεχνικές ανά πάθηση.

ΠονοΣώμα

Υπέροχο σεμινάριο όπου αναλύεται η σχέση Συναισθήματος και Πόνου στο Σώμα.

Εισηγητές Κοκκινάκης Δημήτρης και Χριστίνα Κουτουλάκη

Συμβουλευτική

Συζήτηση σε ομάδα:

·  Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Θεραπευτική Τέχνη της Σπονδυλοθεραπείας.
·  Προσέγγιση στόχων και ανάλυση σε ατομικό επίπεδο.

Ενεργειακή Πνοή

Υποχρεωτικό σεμινάριο για όλους τους σπουδαστές της Σπονδυλοθεραπείας 1ου και 2ου έτους.

Η ενεργειακή Πνοή στο Σώμα μας, η Ροή της, η Θεραπευτική της Δύναμη.
Η ανακάλυψη του Θείου Αγγίγματος μέσα από την τεχνική του `Δεν Κάνω Τίποτα εν Αγάπη`.

Εισηγητές Κοκκινάκης Δημήτρης και Χριστίνα Κουτουλάκη