• Πληροφορίες χρήσης ιστοσελίδας
  • Copyright
  • Ακαδημία

Ιστοσελίδα 'Αρχειοθήκη 1ου Έτους'

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα βρίσκονται σε 3 διαφορετικές θέσεις στον ιστό.

  • Τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι στο youtube και στο vimeo απ’ όπου μπορείτε να κάνετε γρήγορο κατέβασμα.
  • Τα αρχεία των πιο πρόσφατων σεμιναρίων (βίντεο και υλικό) βρίσκονται στο pCloud, (γρήγορο κατέβασμα).
  • Τα παλαιότερα σεμινάρια αυτού του έτους είναι στον τοπικό διακοσμητή που είναι το PC στο σπίτι μου.

Για πρόσβαση στον τοπικό διακοσμητή

  • Το πορτοκαλί κουμπί δίνει πρόσβαση μονάχα στα αρχεία του σεμιναρίου της ενότητας που διαλέξατε.
  • Το τουρκουάζ κουμπί δίνει πρόσβαση στα σεμινάρια προηγούμενων ετών.

Ο τοπικός διακοσμητής είναι πιο αργός στο κατέβασμα των αρχείων (ταχύτητα το πολύ 100 Kb/s), και επίσης δεν θα είναι διαρκώς διαθέσιμος.

Προσοχή !

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία καθ’ολη τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.


Μετά όμως δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.


Παρακαλώ μην δίνετε τα αρχεία (βίντεο και εγχειρίδια) σε τρίτους, ακόμα και αν έχουν έντονο ενδιαφέρον για την Σπονδυλοθεραπεία.
Αντίθετα παραπέμψετε τους σε εμένα για να λάβουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Όλο το υλικό που εκτίθεται στο site ή που έχετε παραλάβει στα σεμινάρια είναι αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση.


Μετά το τέλος του κύκλου σπουδών σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε όσα σεμινάρια επιθυμείτε εντελώς δωρεάν.

Εξαιρούνται τα Μικρά Πρακτικά Σεμινάρια και τα Ιδικά Σεμινάρια, όπου ζητείται μια μικρή συμμετοχή.