Ολισθήσεις

  • 27/04/2018
  • 17:00 - 21:00

Ολισθήσεις, κινητοποίηση αρθρώσεων

Παρασκευή 27
5μμ-9μμ

Εργαστήρι

Αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων για ευκινησία και σταθερότητα

Τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων

Θερίσσου 116

Οργάνωση

Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας

Ρόδων 5, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλέφωνο: 6944818158

info@spineworks.gr

http://www.spineworks.gr