Αρχείο Κατηγορίας: Ακαδημία
04
04
2012

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την πλάση όλη, όπου οι ανώτερες αξίες έχουν ισοπεδωθεί και ο άνθρωπος έχει χάσει επαφή με την φύση και τον εαυτό του, καλούμαστε όλοι να ορθώσουμε την καρδιά μας και την διάνυα μας προς όφελος όχι μόνο του εαυτού μας αλλά και των συνανθρώπων μας.