10
02
2016

Ανίκητος, Το ποίημα που βοήθησε τον Nelson Mandela στην φυλακή.

Θάρρος Αδέρφια! Το ποίημα που βοήθησε τον Nelson Mandela να ζήσει δημιουργικά την περίοδο της φυλάκισης του.
Δεν υπάρχουν φυλακές, πέρα από αυτές που φτιάχνουν τα μυαλά μας.
Δεν υπάρχουν ελευθερίες, πέρα από αυτές που φτιάχνουν οι εμπνεύσεις μας.

William Ernest Henley (1849–1903).

Invictus

Ανίκητος

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.
Μέσ’ απ’ τη νύχτα που με σκεπάζει
μαύρη σαν πίσσα απ’άκρη σ’άκρη,
ευχαριστώ όποιους θεούς υπάρχουν
για την ακυρίευτη ψυχή μου.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed
Στην σκληρή αρπάγη της κατάστασης
δεν πισωγύρισα και δεν φώναξα με πόνο.
κάτω απ’ το σφυροκόπημα της Τύχης
το κεφάλι μου μάτωσε, αλλά δεν έσκυψε.
Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.
Πέρα από αυτό το μέρος της οργής και των δακρύων
πλανάται μόνο ο Τρόμος της σκιάς
κι όμως η απειλή του Χρόνου
με βρίσκει και θα με βρίσκει ατρόμητο.
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
am the captain of my soul.
Ασήμαντο πόσο στενή είναι η πύλη,
πόσο φορτωμένη με τιμωρίες η Γραφή
εγώ είμαι ο κύριος της μοίρας μου
εγώ είμαι ο καπετάνιος της ψυχής μου.
Ετικέτες