10
02
2016

Η ιδέα του ναι και του όχι

Το σύμπαν είναι το συν-παν. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη όλων των δονητικών πιθανοτήτων εκδήλωσης. Όλα τα δονητικά πεδία σε όλους τους πιθανούς χρόνους. Αυτό είναι το Όλον, αυτό είναι η Πηγή, αυτό είναι η απόλυτη κατάφαση, όλα τα ναι μαζί ταυτόχρονα, αυτό είναι ο Θεός, που είναι παντοδύναμος, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Παντοδύναμος, γιατί μπορεί να δημιουργήσει οποιονδήποτε πιθανό δονητικό συνδυασμό. Πανταχού παρών, γιατί μπορεί να δημιουργήσει ένα δονητικό συνδυασμό σε οποιαδήποτε χωροχρονική ενότητα. Τα πάντα πληρών, γιατί βρίσκεται μέσα σε οποιοδήποτε πιθανό δονητικό συνδυασμό και είναι κάθε πιθανή χωροχρονική ενότητα.

Για να μπορέσει να υπάρξει εκδήλωση, χρειάζεται:

Α. να υπάρξουν συγκεκριμένα δονητικά πεδία (ελεύθερη βούληση)
να ενισχυθεί η δονητική πιθανότητα τους (αγάπη, πυκνώνει το ναι) και
να υπάρξουν οι κατάλληλοι δονητικοί δεσμοί που κρατούν τα συγκεκριμένα
πεδία σε συνοχή (δημιουργία – βαρύτητα).

Και παράλληλα

Β. να πάψουν να υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες πιθανότητες εκδήλωσης
(ακύρωση των υπόλοιπων ναι, η αρχή του όχι)

Ο μοναδικός συνδυασμός δονήσεων ονομάζεται ελεύθερη βούληση, επιλογή.
Επιλογή όπως λόγος, λέγω. Λόγος επίσης όπως αιτία. Η κάθε επιλογή είναι αυτόβουλη, πηγάζει δηλαδή αποκλειστικά από την ίδια της θέληση για τη μοναδικότητα της επιλογής της. Η ελεύθερη βούληση είναι μια αυτόνομη ενεργειακή ποιότητα όπου μέρος του όλου συμπυκνώνεται με σκοπό να εκδηλωθεί.

Να εκδηλωθεί που, πως, πότε και γιατί, είναι η παράμετροι που καθορίζουν τον επιμερισμό, δηλαδή την επιλογή των κατάλληλων δονήσεων που θα συνδυαστούν, ώστε να επι-τευχθεί (από το ρήμα τέμνω) η εκδήλωση της. Όλα τα επιλεγμένα ναι.
Εάν δεν βρεθεί το πλήρωμα των παραπάνω παραμέτρων, των συνθηκών εκδήλωσης,
η εκδήλωση δεν λαμβάνει χώρο.

Εφόσον καθοριστούν οι συνθήκες εκδήλωσης, τότε χρειάζεται να ακυρωθούν όλες οι υπόλοιπες. Εφόσον επιλέγω κόκκινο, τότε αυτόματα αναιρείται (από-επιλέγεται) ότι δεν είναι κόκκινο, όλα τα υπόλοιπα χρώματα, επομένως το κόκκινο ισούται με μη πράσινο, μη μπλε, μη κίτρινο, μη μαύρο, μη άσπρο, μη…

Όλα τα επιλεγμένα όχι.

Μια επιλογή προϋποθέτει την ακύρωση των μη επιλεγμένων παραμέτρων,
αλλά
μια ακύρωση δεν προϋποθέτει την επιλογή καμίας  παραμέτρου

Μπορώ να επιλέξω το κόκκινο και αυτόματα ακυρώνω τα υπόλοιπα χρώματα, αλλά αν ακυρώσω το μαύρο, δεν έχω επιλέξει κανένα χρώμα.

Θα έπρεπε να ακυρώσω όλα τα υπόλοιπα χρώματα για να καταλήξω στο κόκκινο. Αν επιλέξω το κόκκινο, η ενέργεια πύκνωσης θα δοθεί από την αποδυνάμωση των μη επιλεγμένων πιθανοτήτων. Ο προβολέας θα φωτίσει το κόκκινο, και το σκοτάδι των μη επιλεγμένων θα δώσει την ενεργειακή φόρτιση για να μπορέσει να υπάρξει το φως του προβολέα.

Η ενέργεια δημιουργίας είναι πάντα η ίδια.

Ετικέτες